Col·lectiu Volta

×Este contenido aun no ha sido traducido al English. Lo presentamos en el idioma en el que fue creado.

https://cvolta.wordpress.com/

correo

col.lectiu.volta@gmail.com

twitter

-

facebook

https://www.facebook.com/pages/VOLTA/336055563238285

Som un col·lectiu que treballa amb temes relacionats amb l’arquitectura i l’urbanisme. Estem preocupats per la realitat actual i creiem que el disseny i la planificació tenen una important incidència en la societat. Apostem per la sostenibilitat, la bioconstrucció, els nous models d’accés a l’habitatge i la participació ciutadana, i volem potenciar el contacte i el compromís amb els moviments socials.

Hi! In order to add or edit content, as well as leave comments and ask questions, you need to register. Use your email address, choose a password and help us expand this collective data base!

Create an account
Recent activity:
Access has created the group Gladelyn
Masqueunacasa version 6b6ce3d469cf5e5b354a22eac82f050dfd8fd4ea . AGPL3